Una reserva provincial de usos múltiples

El poder de la Sal

Una “isla” rodeada de sal en Córdoba